start up nedir

Business2Community olarak start up şirketler hakkında tüm bilgileri vereceğiz. Kelimenin Türkçe karşılığı, başlamak ve başlangıçtır. İş dünyasında giderek daha fazla duyduğunuz terim, girişimcilik ile eş değerdir.

Şirketler, önemli düzeyde belirsizlik ve riskin eşlik ettiği, hızlı gelişme potansiyeline sahip, başlangıç aşamasındaki  girişimlerdir. İşletmeler; yenilik, yaratıcılık ve büyümeye yönelik atik yaklaşımlar sergiler. Girişimlerin artan yaygınlığı, birbirine bağlı kaynaklar, topluluklar ve kuruluşlar ağının ortaya çıkmasına neden olur.

Sistem, start up ekosistemi olarak adlandırılır. Bu alandaki en başarılı girişimlerden bazıları; AirBnb, Facebook ve Uber’dir. Peki bu girişimleri tanımlayan bazı özellikler ve karakteristikler nelerdir? Haydi gelin “start up nedir?” sorusunu derinlemesine yanıtlayalım.

Start Up Nedir?

Yeni kurulan girişimler, yeni ve gelişmekte olan bir iş niteliği taşır. Belirli bir pazar ihtiyacını karşılayan topluluk ve bireyi ifade eder. Yeni ürünler, hizmetler ve teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan girişimciler tarafından kurulur.

start up

Şirketinizi kurarken genç girişimci desteği alarak maliyetinizi düşürebilirsiniz. Destek almanız için uygun olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız yazımızı inceleyin.

Start Up Şirketler Nedir?

Yeni açılan şirketler; yeni ürünler, hizmetler ve teknolojiler yaratır. Gelişiminin ilk aşamalarındaki yenilikçi ve gelişmekte olan şirketlerdir. Şirket terimi, belirli ticari kuruluş türü olarak bu girişimlerin yasal yapısını ifade eder.

Yeni Kurulan Şirketlerin Özellikleri

Şirketler, kendilerine bahsedilen özelliklerin çoğunu paylaşır. Bu, farklı haklara ve yükümlülüklere sahip, kurucularından ayrı tüzel kişilik olduğu anlamına gelir. Şirketlerin bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Sınırlı Sorumluluk: Start up şirketlerinin temel avantajlarından biri sınırlı sorumluluktur. Bu, şirketin kurucularının ve hissedarlarının, şirketin borçlarından ve yasal yükümlülüklerinden şahsen sorumlu olmadıkları anlamına gelir. Sorumlulukları, şirkete yaptıkları yatırımla sınırlıdır.
 • Hisseler Aracılığıyla Sahiplik: Şirketin mülkiyeti hisselere bölünür. Hisseler, hissedarlara aittir. Kurucular, ilk hisselerin önemli bir kısmına sahiptir. Paydan, yatırımcılara ve çalışanlara ek hisseler verilebilir.
 • Sermaye Toplama: Start up şirketler, büyüme ve gelişimlerini finanse etmek için önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyar. Risk sermayedarlarına ve melek yatırımcılara hisse ihraç ederek fon toplayabilirler. Kitle fonlaması kampanyaları yoluyla da fon alabilirler.
 • Yasal Formaliteler: Şirketler, şahıs şirketleri ve ortaklıklar gibi diğer iş yapılarına kıyasla daha fazla düzenleyici gerekliliğe tabidir. Bu, yönetim kuruluna sahip olmayı, düzenli toplantılar yapmayı, belirli raporlama ve uyum prosedürlerini takip etmeyi içerir.
 • Çıkış Stratejileri: Şirketlerin aklında ilk halka arz (IPO) yoluyla halka açılmak vardır. Büyük bir şirket tarafından satın alınmak gibi çıkış stratejileri bulunur. Stratejiler, yatırımcılar ve kurucular için önemli getiriler sağlayabilir.
 • Yönetişim: Şirketlerin yönetimi, önemli kararlar alan ve işletmenin stratejik yönünü denetleyen yönetim kurulu tarafından yönetilir. Günlük operasyonlar; CEO, CFO ve C-seviyesi yönetici ekiple yönetilir.

start up projesi

Kurduğunuz şirketin hedeflerini takip etmek ve hedeflerinize ulaşmak OKR hakkında bilgi edinmelisiniz. TÜm detaylara OKR nedir yazısını inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Start Up Ekosistemi Nedir?

Ekosistem, belirli bir coğrafi alanda büyümelerini destekleyen bazı sistemlerden oluşur. Bu; topluluklar, kuruluşlar, kaynaklar ve hizmet sağlayıcılardan oluşan birbirine bağımlı bir sistemdir. Her unsurun birbirine bağlı ve karşılıklı bağımlı olduğu kapalı bir sistemdir.

Ekosistem, üç bileşene ayrılır:

 • Start Up: İşletmeler, yüksek büyüme oranına sahiptir. Faaliyet gösterdiği sektörü alt üst edebilir.
 • Etkinleştiriciler: Bu kişi ve kuruluşlar, ekosistem oyuncularının işlerini yapmalarını mümkün kılar. Bunlar arasında yatırımcılar ve üniversiteler yer alır.
 • Ekosistem Ortakları: Kuruluşlar, start up ekosistemiyle iş birliği yapar. İş birliği yapanlar arasında devlet, şirketler ve hizmet sağlayıcılar yer alır.

Ekosistem, her biri girişimleri desteklemede kendi rolüne sahip çeşitli oyunculardan oluşur.

Ekosistemini Başarılı Kılan Unsurlar

Ekosistem; yerel, ulusal ve uluslararası olabilir. Sistemi başarılı kılan bazı unsurlar vardır.

 •       Girişimcilerin kalitesi
 •       Mevcut sermaye miktarı
 •       Destekleyici altyapı ve hizmetlerin kalitesi.
 •       Ekonominin sağlığı

Yatırımcılar, start up projelerini kazançlı bir yatırım olarak gördüğünde şirket başarılı olma yolunda ilerler. Hükümetlerin yarattığı yenilikçi ve girişime elverişli ortamlar da şirketin yükselmesine katkı sağlar. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz patent nedir yazısına dagöz atabilirsiniz.

Start Up İle Girişimcilik Arasındaki Farklar

Girişimci, kendi işinin patronudur. Start up kurucusu ise dünyayı değiştirmeyi hedefler.

Son otuz yılda Silikon Vadisi’nden gelen teknoloji girişimlerinin patlaması, girişimciliği popüler hâle getirdi. Başarılı girişimlerin kurucuları, süperstar muamelesi gördü. Görüş, daha fazla projenin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.

Start Up Nasıl Kurulur?

Yeni bir girişim yapmak uzman olmayı gerektirmez. İşletmenizi kısa sürede kurabilirsiniz. Şirketi etkili bir girişim hâline getirmek en zor şeylerden biridir. Bu yolculuğa uygun değilseniz ve süreçten keyif almıyorsanız, hızla tükenebilirsiniz.

Start up kurucusu olmadan da girişimci olmak mümkündür. Start up kurucusu ve girişimci, yeni bir işe başlarken girişimin içeriğine özen göstermelidir.

Kurucu  olursanız, başınıza gelmesi en muhtemel şey, hayatınızda hiç çalışmadığınız kadar çok çalışmanız olacak. Yeni bir işin girişimcisi olmak risklidir. Dâhil olduğunuz pazar gelişmiyorsa rekabette geride kalabilirsiniz.

Neden Start Up’lara Yatırım Yapılmalı?

Doğru girişimi keşfetmek, yatırımcıların arzuladığı bir hedeftir. Başarılı bir firma, hızla büyüyerek kazançlı bir girişim hâline gelme potansiyeline sahiptir. Gelişmesi muhtemel firmalar, ilk yatırımcılara getiri sağlar.

yatırım yapmak

Facebook, Google ve Amazon’un kârları, milyonlarla ifade edilemez. Brewdog ve Bulb küçük firmalardır. Her iki firma da önemli kazançlar elde etme potansiyelini ortaya koydu. İsmini duyuran yeni şirketlere yatırım yaparak yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. 

Yeni işletmelerin yalnızca yüzde 39’u beş yıl boyunca hayatta kalabilir. İşletmeler para kazanma fırsatı sunsa bile zorlu koşullar, paranızı riske attığınız anlamına gelir. Şirketin yapısını detaylı öğrenmenizi sağlayan B2B nedir yazısını sitemizden inceleyebilirsiniz.

Bir Start Up’a Nasıl Yatırım Yaparsınız?

İşletmelere yatırım yapmanın geleneksel yollarından bazıları hâlâ geçerli. İlk halka arzda (IPO) hisse satın alabilirsiniz. Bu, yeni işletmelere küçük yatırımlar yapmak isteyenlerin popüler alternatiflerinden biridir. Desteklemek istediğiniz ve gelecek vadeden bir iş arıyorsanız, size en çok hangi yöntemin hitap ettiğini düşünün.

Kitle fonlaması, küçük işletme yatırımlarını halka açtı. Crowdfunder gibi platformlar, insanların küçük bir işletmeye istedikleri kadar katkıda bulunmalarına olanak sağlar. Tüm kitle fonlama kampanyaları hedeflerine ulaşmasa da bazıları son derece başarılı oldu. Bira şirketi Brewdog, binlerce kitlesel fonlayıcı sayesinde başarı elde etti.

Bir Start Up'a Nasıl Yatırım Yaparsınız?

İlk halka arz (IPO), özel bir şirketin gelecekte elde edeceği kârdan pay almak karşılığında halkın, hisse satın almasına izin vermesidir. Halka arzlar, yeni bir işletmeye fon sağlamanın kazançlı yoludur.

Amazon ve Intel gibi işletmelerin hissedarları, hisselerinden milyonlarca dolar değerinde kâr elde ederler. Amazon’un 2011 yılındaki IPO’sunda 1000 dolar hisse satın alsaydınız, 17,6 milyon dolardan fazla kârınız olurdu. 

Tahviller, gelecekte yatırımınızı ve faizi geri alma vaadiyle bir işletmeye yatırım yapmanıza olanak tanır. Zaman sınırlı olduğundan tahvil, küçük bir start up’ı finanse etmenin daha az yaygın bir yoludur. Kârınızı aldığınızda işletmenin başarısından daima pay almak için daha fazla tahvil satın almanız gerekir.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz ihracat nedir yazısını da inceleyebilirsiniz.

Start Up’a Yatırım Yapma Zamanı Nedir?

Yatırım yapma zamanına karar vermek, tüm yatırımcıların karşılaştığı zorluklardan biridir. Kârınızı en üst düzeye çıkarmak için, gelecek vadeden bir işletmeye mümkün olduğunca erken yatırım yapmaya çalışmalısınız.

Beklenenden erken yatırım yaparsanız paranız girişimin ilk maliyetlerini karşılar. Geç yatırım yaparsanız da daha büyük getirileri kaçırmış olursunuz. İşletmelerin doğru yolda olduğunu düşünüyorsanız daha erken girerek iyi kazançlar elde edebilirsiniz.

Değiş tokuş durumu, sizin bireysel koşullarınıza ve risk iştahınıza bağlıdır. Daha dar bir bütçeyle çalışıyorsanız, paranız konusunda temkinli davranmalısınız. 

Start Up’lara Yatırım Yapmak İçin Yapılması Ve Yapılmaması Gerekenler

Yatırım yapmanın anahtarı, mümkün olduğunca güvenli olmaktır. Yatırımların hepsi başarılı olamayabilir. Araştırmalarınız doğrultusunda güvenli yatırım yapmak önemlidir.

start up nedir? yatırım nasıl yapılır?

Yeni kurulan şirketlere yatırım yapmak için verdiğimiz önemli tavsiyelere göz atabilirsiniz.

 • Durum tespiti yapın: Bu, bir işletmenin temel yapısına derinlemesine bakmak anlamına gelir. İşletmenin aldığı fonun miktarı nedir? Geri ödemeleri karşıladılar mı? Karşılama yolunda ilerliyorlar mı?
 • Ekiple tanışın: Bu, işin arkasındaki beyinler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Uzun vadeli bir proje inşa etme taahhüdü var mı? İşletmelerin başarılı olmasına yardımcı olma konusunda geçmişleri var mı?
 • Acele etmeyin: Karar vermek için acele etmeyin. Bazı girişimler, birkaç yıl içinde büyür. Bu, onları daha az ihtiyatlı yatırımlar yapmaz.
 • Paranızı geri almayı beklemeyin: Bir start up’a kaybedeceğiniz kadar para yatırmalısınız. Yatırımınızı kaybetmeniz, hayatınızda olumsuz etki yaratacaksa, paranızı riske atıp atmamanız gerektiğini düşünün.
 • Tek bir kişinin sözüne güvenmeyin: Bağlantılarınıza, yatırımcılara ve girişim sahiplerine iş fikrinin uygulanabilir olup olmadığını sorun. 

Yeni kurulan işletmelere yatırım yapmak kazançlıdır. Finansal bağımsızlık sağlamak istiyorsanız, paranızı akıllıca kullanmanıza yardımcı olan mali danışmanlarla konuşabilirsiniz.

Sonuç

Start upların hızlı büyüme potansiyeli, yenilikçilik ve risk alma cesaretiyle iş dünyasına heyecan getirir. Yeni kurulan firmalar, yatırımcıların dikkatini çeker. Start up ekosistemi, girişimcilere destek ve kaynaklar sunarak işletmelerin büyümesine katkı sağlar. Ekosistem, iş dünyasında birçok fırsat yaratır. Girişimcilik ve yatırım yapma konularında bilinçli ve dikkatli olmak gerekir.

İş dünyasına adım atacak olanların pek çok duruma hazırlıklı olmaları gerekir. Makale, start upların iş dünyasındaki rolünü ve başarılı olma yolunu anlatarak girişimcilere ve yatırımcılara yol gösterir.

Kaynaklar

Sık Sorulan Sorular

Start Up kavramı nedir?

Girişimcilik nedir?

Start Up ekonomisi nedir?

Türk girişimciler kimlerdir?