OKR Nedir? Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Business2Community olarak OKR nedir sorusu hakkında deatylı bigi vereceğiz. Terim, iş dünyasının radarına girmiş durumda. OKR, birçok şirketin başarılı hedef belirleme ve performans yönetimi için kullandığı metotlardan biridir. Objectives and Key Results’ın kısaltması OKR, hedeflere net bir çerçeve belirler ve ulaşır. 

OKR metodolojisi, anlamlı hedeflerin tanımlanmasını sağlar. “Objective” (Hedef) kısmı, organizasyonun başarmak istediği şeyi ifade eder ve ilham verici olmalıdır. Hedefler, belirli bir zaman diliminde sınırlanır. Sayısal veri içermezler. “Key Results” (Anahtar Sonuçlar), hedefi başarılı gerçekleştireceğinizi ölçmek için kullanılan somut metrikleri içerir. John Doerr’a göre OKR’lerin dört süper gücü vardır. Bunlar; odaklanma, hizalama, izleme ve esnekliktir. Rehber, OKR metodolojisinin temelini anlamak isteyenlere rehberlik eder.

OKR Nedir?

OKR (Objectives and Key Results), hedef belirleme ve performans yönetimi metodolojisi olarak kullanılan bir çerçevedir. Sistem, ekiplerin net ve odaklanan hedefler belirlemesine yardımcı olur. Şirketlerin, hedefe ulaşma ilerlemesini ölçmelerine fırsat verir. Aşağıdaki ilham veren OKR örnekleri arasından sistemi detaylı öğrenebilirsiniz.

1.Objective (Hedef): Yeni ürün lansmanını başarıya ulaştırma

Key Results (Anahtar Sonuçlar): 

 1. İlk üç ayda 10.000 aktif kullanıcıya ve 50.000 indirmeye ulaşma
 2. Ürün tanıtım sayfasının ziyaretçi sayısını artırma
 3. Kullanıcı geri bildirimine göre ortalama puanı artırma

Yeni ürün lansmanını başarıya ulaştırma hedefindeki anahtar kelimeler, ölçülebilen yapıya sahiptir. İndirme ve aktif kullanıcı sayısı hedeflenir. 

OKR nedir

2.Objective (Hedef): Çalışan bağlılığını artırma

Key Results (Anahtar Sonuçlar):

 1. Çalışan memnuniyeti puanını en az %20 artırma
 2. Aylık gerçekleşen şirket içi etkinliklerinin katılım oranını %10 artırma
 3. İşten ayrılma oranını yıllık bazda %5 azaltma

OKR metodolojisi, organizasyonun hedeflerini belirlerken odaklanmayı hedefler. Ölçülebilir sonuçları takip etmeyi ve tüm ekibin hizalanmasını sağlar. Şirketler, OKR sayesinde etkili ve verimli bir şekilde hedeflerine ulaşabilir.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz insan kaynakları yönetimi hakkındaki yazımıza da göz atabilirsiniz.

OKR Nedir? Şirketlere Katkıları Nelerdir? 

OKR nedir? Kısaltmanın açılımı, amaçlar ve anahtar sonuçlardır. Şirketlere önemli avantajlar sunan hedef belirleme ve performans yönetimi metodudur. Sistem, organizasyonların hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur. Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırır. OKR’nin şirketlere katkı sunan önemli noktaları vardır.

 1. Hedefleri net olarak belirler: OKR, şirketlerin hedeflerini net bir şekilde belirlemesini sağlar. Hedefler açıkça oluşturulduğundan tüm ekip aynı yöne odaklanır.
 2. Ölçülebilir performans sunar: Hedeflerin ölçülebilir sonuçlarla desteklenmesini sağlar. Şirketler, hedeflere yakınlıklarını ve ilerlemeyi net bir şekilde görebilir.
 3. Çalışan performansını artırır: OKR, bireylerin ve ekiplerin hedeflere ulaşma yolculuğunu açıkça belirtir. Çalışanların motive olmasına yardımcı olur. Hedeflere ulaşma konusundaki ilerlemeyi görmek, çalışanların başarılarını artırmasını sağlar.
 4. İşbirliğini artırır: OKR, tüm ekibin aynı hedeflere doğru çalışmasını sağlar. Hedeflerin paylaşılabilir ve şeffaf olması, farklı ekiplerin birbiriyle işbirliği yapmasını kolaylaştırır.
 5. Şirkete esneklik sağlar: Organizasyonların hedefleri hızla revize edebilmesini sağlar. Değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için hedeflerin güncellenmesi mümkündür.
 6. İletişimi güçlendirir: OKR, şirket içi iletişimi güçlendirir. Herkes açıkça belirlenmiş hedefleri rahatlıkla anlar. Bu, organizasyon içi iletişimi ve işbirliğini artırır.
 7. Hızlı öğrenmeye teşvik eder: Ekiplerin, hedeflere ulaşma stratejilerini değerlendirerek başarısızlıklardan ders çıkarmalarını sağlar. Gelecekte daha iyi sonuçlar elde etmek için geliştirmeler yaparlar.

OKR’nin Şirketlere Katkıları Nelerdir?

OKR metodu şirketlere, hedeflerine ulaşmaları için etkili bir yol sunar. Netlik, ölçülebilirlik, işbirliği ve motivasyon artışı sayesinde avantaj elde edilir. 

İş hayatı hakkında daha derin bilgiler edinmek isterseniz B2B nedir yazısına da göz atabilirsiniz.

OKR Metodu ve KPI 

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında organizasyonlar, başarıya ulaşmak için etkili yönetim araçları kullanır. OKR (Objectives and Key Results) ve KPI (Key Performance Indicators) yöntemleri, işletmelerin hedeflere odaklanmasını sağlar. Sistemler, şirketlerin performanslarını ölçer gelişmesini sağlamaya çalışır. İsterseniz her iki metoda da dikkatlice bakalım.

OKR Nedir ve KPI Arasındaki Farklar Nelerdir?

OKR ve KPI, performansı ölçmek ve hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemlerdir. Aralarında temel farklar vardır. OKR, hedeflere odaklanmayı ve organizasyonun büyük resmini görmemizi sağlar. KPI’lar, spesifik metriklerdir. Performansın geçmişini yansıtır. OKR’lar belirli bir dönemde (örneğin üç aylık bir çeyrek) belirlenen hedeflere ulaşmayı amaçlar. KPI’lar ise sürekli izlenen ölçümlerdir. 

OKR ve KPI Arasındaki Farklar - OKR nedir

OKR Nedir ve KPI Nasıl Çalışır?

OKR vs KPI, organizasyonun stratejik hedeflerini belirlemesine imkân tanır. Sistemler, hedeflere ulaşırken izlenmesi gereken yolların tanımlanmasına yardımcı olur. OKR, büyük ve motive edici hedefleri ifade eder. KPI’lar, hedeflere ne kadar yaklaşıldığını gösteren somut veriler sunar. Herhangi bir e-ticaret şirketinin hedefi “Online satışları artırmak” olsun. Bu bir Objective olarak ifade edilir. Hedefe ulaşmak için belirlenen “Aylık satış gelirini %20 artırmak” KPI olarak değerlendirilir.

İş hayatına atılmak ve ihracaat yapmak isterseniz ihracaat nedir yazısını inceleyebilirsiniz.

KPI’ların Şirketlere Katkıları Nelerdir? 

KPI ve OKR metodu, organizasyonlara birçok önemli katkı sağlar.

 • Hedeflerin belirgin ve ölçülebilir olmasını sağlar.
 • Performansı ölçmek ve ilerlemeyi izlemek için net yapı sunar.
 • İşbirliğini artırır ve ekiplerin aynı hedeflere odaklanmasını sağlar.
 • Esnekliği ve dönüşüm yeteneğini destekler.
 • İletişimi güçlendirir. 
 • Stratejik hedeflerin anlaşılmasını sağlar.
 • İyileştirme ve öğrenmeyi teşvik eder.

OKR ve KPI'ların Şirketlere Katkıları Nelerdir?

OKR ve KPI; hedef belirleme, performans ölçümü ve gelişim süreçlerini destekleyen güçlü araçlardır. Organizasyonlar, sistemler sayesinde hedeflerine ulaşır. Şirketler, rekabet avantajı elde eder ve başarı sağlar.

OKR’nin Başarısını Nasıl Ölçeriz? 

OKR nedir? Sistemin başarısını ölçmek için kullanılan metotlar nelerdir? Şirketlerin hedef belirleme ve performans yönetimi süreçlerinde OKR (Objectives and Key Results) sıklıkla kullanılır. Metodun başarısını ölçmek önemlidir. Başarının ölçülmesi, OKR’lerın etkinliğini anlamak ve geliştirmek için gereklidir. 

Anahtar Sonuçların Tamamlanma Oranı

OKR’nin temelini oluşturan Key Results (Anahtar Sonuçlar), hedeflere ulaşmak için izlenen sonuçları ifade eder. Metodun başarısını ölçmenin en temel yollarından biridir. Key Results’ların tamamlanma durumunu gözlemleyerek başarı oranını bulabilirsiniz. Oran, hedeflere ulaşmada yolundaki ilerlemenin göstergesidir.

Hedeflerin Gerçekleştirilme Oranı 

Belirlenen hedeflerin (Objectives) gerçekleştirilme oranı önemlidir. Hedeflere ulaşmak, organizasyonun büyük resme ilerlediğini gösterir. Belirlenen hedeflerin başardığı yüzde, OKR metodunun etkinliğini değerlendirmede yardımcı olur.

okr nedir - hedef gerçekleştirme oranı nedir

İlerlemenin Düzenli ve Şeffaf Şekilde İzlenmesi

OKR metodunun etkinliğini ölçerken ilerlemenin düzenli ve şeffaf şekilde izlenmesi gerekir. İlerleme takibi, OKR’lerin etkisini anlamada yardımcı olur. İzleme süreci, şirket çalışanlarının hedeflere odaklanma şeklini gösterir. Ekip üyelerinin konu hakkında yaptıkları düzenleme ve geliştirmeleri izleyerek öğrenebilirsiniz.

Öğrenme Yeteneği

OKR metodunun başarısını ölçmek için çalışanların öğrenme yeteneğini gözlemlemek gerekir. OKR’ler zaman içinde değişebilir. Yerlerine yeni öncelikler gelebilir. Ekibin adapte olma hızı ve öğrenme süreci, OKR metodunun başarısını yansıtan faktörlerden biridir.

OKR Nedir, Nasıl Belirlenir?

OKR nedir? Hedefler ve Anahtar Sonuçlar, hedef belirleme sürecinde şirketlere odaklanma ve ölçülen sonuçlar elde etme fırsatı sunar. Sistem, organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlayan yol haritasını çizer. OKR’leri belirleme adımlarını ve önemli noktaları ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz.

Hedef Belirleme (Objective)

OKR sürecinin ilk adımı, büyük resmi temsil eden hedefleri belirlemekten geçer. Hedefler, net ve ilham verici olmalıdır. Organizasyonun genel vizyonu ve stratejisi göz önünde bulundurularak öncelikli hedefler tanımlanır. Hedefler, motive edici ve eyleme yönlendirici ifadeler içermelidir.

Anahtar Sonuçlar (Key Results) Oluşturma 

Hedeflerin, değerlendirmek adına ölçülen ve somut olması gerekir. Gerçekçi anahtar sonuçlar belirlenmelidir. Anahtar sonuçlar, hedefe ulaşma yolunda izlenen metrikler, rakamlar ve performans göstergeleridir. Hedefin başarı oranını açıkça ölçmemizi sağlar.

Ulaşılabilen Hedefler Belirleme

Hedefler, iddialı ve ulaşılabilen olmalıdır. Çok zorlu hedefler motivasyonu düşürür. Kolay hedefler ise ilerlemeyi sınırlar. Hedeflerin belirlenmesi sırasında gerçekçilik ve zorluk dengesi iyi değerlendirilmelidir. 

Dönem Belirleme

OKR’leri, belirli bir zaman çerçevesinde (örneğin bir çeyrek) belirleriz. Dönem, hedeflere ulaşma sürecini takip etmenizi sağlar. Dönem bittiğinde hedeflere ulaşma başarısı değerlendirilir. Yeni OKR’ler belirlenir ve öğrenilen dersler göz önünde bulundurulur.

İşbirliği

Organizasyonun farklı bölüm ve ekipleri arasındaki birbirini destekleyen hedeflerin belirlenmesi gerekir.

Objectives and Key Results Nasıl Belirlenir?

OKR’ler belirlerken organizasyonun büyük resmini göz önünde bulundurmak önemlidir. Ölçülebilen ve net hedefler koymanız gerekir. İyi belirlenmiş OKR’ler, şirketin hedeflere ulaşırken motive olmasını sağlar. Doğru işleyen OKR, öğrenmeyi ve gelişmeyi destekler.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz genç girişimci desteği hakkındaki yazıyı inceleyebilirsiniz.

OKR Tipleri Nelerdir? 

OKR nedir, tipleri nelerdir? Farklı düzeylerde hedeflere yönelik çeşitli tipler kullanırız. OKR tiplerini, organizasyonun yapısına ve ihtiyaçlarına göre belirleriz. Yaygın kullanılan OKR tipleri arasında şunlar vardır.

1. Şirket OKR’leri

Şirket düzeyinde belirlenen OKR’ler, organizasyonun stratejisine ve hedeflerine odaklanır. Tüm organizasyonun hizalanmasını sağlar. Çalışanların çaba ve enerjilerini, şirketin ana hedeflerine yönlendirir.

2. Departman OKR’leri

Büyük şirketleri farklı departmanlara ayrırız. Her departman, kendi özgün hedefleri ve sorumluluklarına sahiptir. Departman OKR’leri, departmanın stratejik hedeflerini belirler ve uyumlu hâle getirir.

3. Takım OKR’leri

Projenin hedeflerini tanımlar. Takım OKR’leri, üyelerinin birlikte çalışarak belirli bir sonuca ulaşmasını destekler. Projelerin yönetilmesini ve sonuçların ölçülmesini sağlar.

4. Kişisel OKR Nedir?

Bireysel çalışanlar, hedeflerini belirlemek ve ölçmek için kişisel OKR’ler kullanmalıdır. Bireylerin kariyer gelişimi, beceri kazanımı ve performans hedeflerinde çalışmalarını kaliteli hâle getirir.

Kariyer gelişimi planlama

Her OKR türü, organizasyonun hedeflerini daha net tanımlamak, ekiplerin ve bireylerin çabalarını yönlendirir. Doğru OKR türlerini seçerek organizasyonun yapısına, hedeflerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilirsiniz. 

Sonuç

OKR nedir sorusunu yanıtladığımıza göre şirketinizi ve kişisel çalışmalarınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. OKR (Objectives and Key Results) yöntemi, hedefleri netleştirir. Ölçülen hedefler belirleyerek ekibinize net bir şekilde yaklaşabilirsiniz. “Objective” isimli ana hedefler, belirli bir süre içinde ulaşılması istenen noktayı tanımlar. “Key Results” ise hedeflere ulaşmak için kullanılan ölçülen metrikleri temsil eder. OKR, şirketin hedeflere odaklanmasını ve izlenmesini artırır. Sistem, esnekliği artırarak daha etkili bir yönetim yaklaşımı sunar.

Kaynaklar

albertsolino.com

multinet.com

nttdata-solutions.com

kolayik.com

feedback4e.com

twiser.com

Sık Sorulan Sorular

OKR nedir, ne işe yarar?

OKR nedir ve örnekleri nelerdir?

KPI OKR farkı nedir?

OKR’ı nasıl belirleriz?