insan kaynakları yönetimi nedir?

Business2Community olarak bir şirketin olması gerektiği gibi işlemesini sağlayan insan kaynakları yönetimi ve departmanını sizlere tanıtacağız.

İnsan kaynakları, şirketin ve çalışanların mutluluğu açısından oldukça önemli bir bölümdür. Her kurumda bulunması gerekir.

Şirketler için insan kaynakları yönetimi departmanının görevlerini ve önemine gelin birlikte yakından bakalım.

İnsan Kaynakları Görevleri

 • İşe alım 
 • Oryantasyon
 • Terfi ve yetki dağıtımı
 • Çalışan eğitimleri
 • Gelişim programlarını düzenleme
 • Birey, birim ve şirket performans değerlendirmeleri
 • Çalışanlar ve şirket arasında iletişim sağlama

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Bir organizasyonun iş gücünü yöneten, çalışan politikalarını belirleyen ve uygulamaları denetleyen birimine insan kaynakları yönetimi denir. Çalışanlarına insan kaynakları yöneticisi ve insan kaynakları uzmanı denir. Yazışmalarda ve konuşma dilinde İK ve İKY şeklinde kullanılır. İK departmanı, insan kaynakları departmanı demektir.

İK departmanı, çalışanların şirkete bağlılığından sorumludur. Çalışanlarla yönetim arasında bir köprü görevi görür. Departmanın amacı, verimi ve gelirleri en yüksek seviyeye çıkarmaktır.

insan kaynakları yönetimi bölümü nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nasıl Doğdu?

İK, bilimsel olarak ilk kez 1900’lü yılların başında ele alındı. Çalışmaların amacı, işlerin çalışanlar tarafından en az öğrenmeyle en kısa sürede ve hatasız yapılmasını sağlamaktı. 

Temelde personel ihtiyacını ve işe uyum sürecini yöneten insan kaynakları, zamanla değişime uğradı. 1930’lu yıllardaki sendika faaliyetleriyle insan kaynakları yönetimi kapsamı değişti. Zaman ilerledikçe çalışan verimliliğine odaklanan bir birim hâline geldi. 

İkinci Dünya Savaşı ile azalan çalışma isteği, yöneticilerin, şirketin çıkarlarına ve çalışan verimine odaklanmasını sağladı. Kurumların refahının, çalışanların refahıyla mümkün olduğu açığa çıktı. İnsan kaynaklarına olan ihtiyaç, bu çerçevede şekillendi.

İnsan Kaynakları Yönetimi Ne İş Yapar?

Şirketlerdeki en önemli birimlerden biri olan insan kaynakları, işe alımla, çalışanların niteliğiyle ve verimli çalışma koşullarıyla ilgilenir.

İnsan kaynakları yönetimi birimi gördüğünüz gibi tüm şirket organizasyonunun eksiksiz ve hatasız şekilde devam etmesi için çalışır. Nihai amaç, şirketin kâr elde etmesi olsa da buna giden yoldaki çalışan verimliliği esastır.

İnsan kaynaklarını ilgilendiren bir konu olan evlilik izni kaç gün sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

İnsan Kaynaklarının Avantajları ve Dezavantajları

Her meslekte olduğu gibi insan kaynakları üzerine çalışmanın da bir takım avantajları ve dezavantajları vardır. Bölümün avantajlarına ve dezavantajlarına göz atalım.

Avantajları

 • Üniversite mezuniyeti şartı yoktur
 • İyi gelir getiren bir meslektir
 • İş bulması kolaydır
 • Prestijli bir meslektir
 • Modası geçmeyen mesleklerdendir
 • Geniş bir çevre edinmenizi sağlar
 • Kişisel gelişime açıktır

Dezavantajları

 • Yüksek stresli bir iştir
 • Bürokratik iş takibi gereklidir
 • İşten çıkarma süreci zordur
 • Terfi, ikramiye, yeniden yetkilendirme dönemlerinde işler yoğunlaşır
 • Hafta sonu çalışmak gerekebilir
 • Stresli durumları yönetmeyi gerektirir

Personel Yönetimi ve İK Yönetimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İnsan kaynakları, sıklıkla personel yönetimiyle karıştırılır. İki tanım arasındaki temel fark, kapsam ve bakış açısındadır. Personel yönetimi, sınırlı bir kapsama sahipken insan kaynakları daha yetkilidir. Personel yönetimi, çalışanları bir araç olarak görür. İnsan kaynakları yönetimi ise çalışanlara kurumun değerli bir varlığı gibi bakar.

Personel yönetimi, insan kaynaklarının ilkel versiyonu gibidir. Çalışanlardan ziyade iş önemlidir. Her konu, maliyet ve kâr-zarar dengesi kapsamındadır. Çalışanların mutluluğu, huzuru ve refahı önemli değildir.

İnsan kaynakları ihtiyacının doğması, personel yönetiminin başarısız olmasının bir sonucudur. Sanayi Devrimi ile çalışanların önemi arttıkça insan kaynaklarının önemi de gündeme geldi.

İnsan Kaynaklarının Görevleri Nelerdir?

Şirketteki çalışan sayısı, insan kaynaklarının görevlerini etkilese de her organizasyonda gerekli bir birimdir. İnsan kaynaklarının en temel görevi, işe alım süreçlerini yönetmektir. Bunu takip eden organizasyonel işlerde görev yapar ve çalışanlarla yöneticileri yönlendirir.

İnsan kaynakları görevleri maddeler hâlinde şu şekildedir:

İnsan Kaynakları Görevleri Görev Tanımı
İşe alım İhtiyaca göre işe alım süreçlerini yönetir.
Oryantasyon Yeni çalışanların oryantasyonunu sağlar.
Ücretlendirme Maaş, ikramiye, teşvik gibi ödemeleri takip eder. Adil bir ödeme sistemi yaratmak için çalışır.
Kariyer yönetimi Çalışanların kariyer planlarını belirlemede yardımcı olur.
Eğitim planlaması İşin hatasız devam etmesi için gerekli eğitimleri planlar.
İşten çıkarma, emeklilik vs İşi sekteye uğratan çalışanları işten çıkarır. Emekli olan çalışanların işten çıkış süreçlerini yönetir.
Performans değerlendirmesi Birey, birim ve şirketin performans değerlendirme sürecini takip eder.
Denetleme Çalışan ve organizasyon arasındaki iletişimi denetler. Gerekli durumlarda köprü görevi görür ve müdahala eder.
Çalışma koşulları Çalışma koşullarının iyileşmesi, hijyen ve konforu tesis etmede aktif rol oynar.

İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri Nelerdir?

Kurumların bel kemiği pozisyonundaki insan kaynakları departmanında çalışanların mutlaka bilmesi gereken ilkeler şunlardır:

 • Bireysel gelişimlerini gerçekleştirmelerine destek olmalıdır.
 • İşe alım sürecinde kurum için en uygun adayı adil bir yaklaşımla seçmelidir.
 • Eşit katılım ilkesi, insan kaynakları yönetimi için olmazsa olmazdır. Her çalışana, kurumda söz sahibi olduğunu hissetmelidir.
 • Kurumdaki çalışanlar arasında adil ücret politikası uygulamalıdır. Eşit maaş ödemesini mümkün kılmalı, dengesizlikleri ortadan kaldırmalıdır.
 • Teşvik ilkesi kapsamında çalışanların en iyi performansı sergilemesini sağlamalıdır.
 • Seviye gözetmeksizin tüm çalışanlara saygı gösterilmelidir.
 • Çalışma onuru ilkesi, insan kaynakları biriminde çalışanların mutlaka riayet etmesi gereken bir ilkedir.
 • Takım çalışması ilkesi, insan kaynaklarının sorumluluğundadır. Çalışanların bir araya gelmesini ve ortak hedefler için çalışmasını sağlamalıdır.
 • Kurumdaki refahı artırarak ulusal refaha katkı sağlamalıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir?

İnsan kaynaklarıyla ilgilenen öğrenciler, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları bölümü okur. Yükseköğretim kurulu verilerine göre ülkemizdeki 26 üniversitede insan kaynakları bölümü vardır. İnsan kaynakları yönetimi bölümü 2 ve 4 yıllık bir bölümdür. 

Önlisans ve lisans programı kapsamında öğrenciler, eğitimlerini tamamlayıp insan kaynakları bölümünden mezun olur. Mezun olan öğrenciler, işe alım uzmanı, performans değerlendirme uzmanı, eğitim ve geliştirme uzmanı gibi görevlerde çalışır.

İnsan kaynakları yönetimi bölümünden mezun olanlar, şirketlerin insan kaynakları departmanında görev alır.

İnsan kaynakları bölümü mezunlarının çalışabileceği pozisyonlar şu şekildedir:

Unvan: İş tanımı:
İnsan kaynakları asistanı İnsan kaynakları yöneticileriyle çalışır. Evrak dosyalama, toplantı planlama, iş ilanı hazırlama süreçlerini yürütür.
Bordro uzmanı Çalışanların bordro takibini yapar. Doğru zamanda ve miktarda ödeme almalarını sağlar. Vergi politikalarını ve denetimleri takip eder. 
Ofis yöneticisi Ofisin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Bütçe, belge takibi, bordro gibi konularda denetleyicidir.
Eğitim uzmanı/koordinatörü Çalışanların eğitim programlarından ve gelişimlerinden sorumludur.
İnsan kaynakları uzmanı İş akışlarını takip eder. Strateji geliştirir. Performans değerlendirmelerini yürütür.
İnsan kaynakları yöneticisi Departmanın tepe yöneticisidir. Tüm birimleri yönetir ve departmandan sorumludur.

Sonuç

Yazımızda insan kaynakları yönetimi nedir sorusunu yanıtladık. Bölüm hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıkladık. Avantajları ve dezavantajlarına baktığımızda insan kaynaklarında çalışmanın artıları daha fazladır. İnsan ilişkilerinde iyiyseniz ve kendinizi geliştirirseniz insan kaynakları uzmanı olarak çalışabilirsiniz.

Her meslekte olan dezavantajları göz ardı ederek işin iyi yönlerine odaklanabilirsiniz. Her zaman geçerli bir meslek olarak insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşarak iyi para kazanabilirsiniz.

Kaynaklar

Vikipedi

Yokatlas.gov.tr

subu.edu.tr

Sık Sorulan Sorular

İnsan kaynakları yönetimi ne iş yapar?

İnsan kaynakları ne kadar maaş alır?

2 yıllık insan kaynakları yönetimi nerede çalışır?

İnsan kaynakları yönetimi ne ile ilgilenir?