İmza sirküsü nedir ve nasıl alınır, tüzel işletme sahipleri tarafından merak edilir. Devlet kurumlarıyla iş yapan işletmelerin (tüzel kişilerin) imza sirküsüyle tanışıklığı vardır. 

Bilgiye erişimin daha kolay hâle geldiği günümüzde en sık yaşanan sorunların başında imzada ve belgede sahtecilik gelir. Önemli verilerin kötüye kullanılmasını ve belgede sahteciliği önlemek için imza sirküleri önemli bir belgedir.

İmza sirküsü nereden alınır, imza beyannamesi nedir soruları ve bir çok bilgiyi sizler için hazırladık. Hemen resmi evrak statüsündeki imza sirküsünü inceleyin ve kullanım alalarını öğrenin.

imza sirküleri nedir

İmza Sirküsü Nedir?

Bir kuruluş temsilcisinin ve kurumun, resmi belgeye imza atma yetkisini gösteren değerli belge imza sirküsü nedir sorusuna en güzel yanıtlardandır. Sahte imza kullanımı, belgede sahtecilik ve bir çok rastlanan yasa dışı girişimlerin önüne geçmeyi imza sirküleri amaçlar. 

İmza sirküleri, vize başvuru yaparken toplanılan belgelerde ve şirketler arası ticari sözleşme imzalarken dosyaya konulan evraklar arasında karşımıza çıkar. İmza sirkülerinde, kurumun imza atmaya yetkili kişilerinin adları, unvanları ve imzaları yer alır. 

Resmi işlemler ve ticari faaliyetler gibi söz konusu kurumu ilgilendiren süreçlerde, yalnızca imza sirkülerinde adı ve imzası bulunan kişilerin imza atma yetkisi vardır. İmza sirkülerinde adı ve imzası bulunmayan kişiler, karar veren pozisyonunda olsa da imza atma hakkına sahip değildir. Belgede adı geçen her kişi, her belgeye imza atamaz.

Hiyerarşik bir düzen barındırır ve her imza sahibi kurumla ilgili her belgeye imza atamaz. İmza sirküsü nedir derseniz, atmaya yetkili kişilerin yetki alanları, kimlik bilgileri ve imza örneklerini içeren belgedir.

İmza Sirküsü Doğru Yazılışı Nedir?

Belgede sahteciliğin önüne geçme konusunda önemli bir belge, imza sirküleri olarak yazılır. İmza sirküsü, imza sirküleri kelime öbeğinin tekil hâli değildir. Kelime öbeğindeki “-ler” eki çoğulluk belirten “-ler” eki değildir. 

Kelime öbeğindeki sirküler, dilimize Fransızca’dan geçti. Fransızca’daki “circulaire” kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Türkçe karşılığı, genelge ve duyurumdur. İmza sirküleri İngilizce karşılığı ise “Signature Circular” şeklindedir. Tanımda da “circular” kullanımı vardır. 

TDK Sözlüğü’ne göre imza sirküleri, “Bir resmî daire ve ticari kuruluşta imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi.” olarak tanımlanır.

İmza sirküsü nedir şeklinde aratılmasına rağmen dilimizde böyle bir kelime yoktur. İmza sirküleri kullanımı doğrudur. Dildeki kullanımlar için o dilin geçerli sözlüğünü baz almak gerekir. Günlük kullanımda imza sirküsü olarak geçen kelime, TDK’da imza sirküleridir.

Görme engelliler için imza sirküsü kelime öbeğinin işaret dilindeki karşılığına aşağıdaki videoda ulaşabilirsiniz.

İmza Sirküleri Ne İşe Yarar?

İmza sirküleri, değerli evrak statüsünde resmi bir belgedir. Noter onayıyla resmiyet kazanan imza sirküsünde ilgili kuruluşu temsil etmede yetkili kişilerin; kimlik bilgileri, açık adresleri ve görevleri yer alır. 

İmza Sirküleri Ne İşe Yarar?

İmza sirkülerinde adı bulunan kişiler, o kurumla ilgili her türlü belgeye imza atma yetkisine de sahip değildir. İmza sirküleri, yetki sınırlarını açıkça belirten ve kişilerin kurum adına atabileceği imzaları ve tanımları içeren bir belgedir. 

İmza Sirkülerinin Avantajları Nelerdir?

Noter onaylı olan imza sirküleri şirket, işletme kurumlarda yasal işlem yapacak kişilerin tanınmasını sağlar. Hiyerarşi ve organizasyon oluşturur.

Belgenin noter onaylı olması yasal olarak güven oluşturur. Dolandırıcılık ve sahtekarlığa karşı koruma sağlar. Yetkili ve yasal sorumlu kişinin belirlenmesinde rol oynar. Yasadığı işlemlere karşı koruma sağlar.

İmza Sirkülerinin Avantajları 

  • Belgede imzası bulunan kişilerin; şirket, işletme ve kurumu temsil edeceği alanı gösterir.
  • İmza sirküleri, şirketle ilgili verilecek kararların, yürütülecek resmi işlerin ve imzalanacak ticari sözleşmelerin kimler tarafından imzalanacağına açıklık getirir.
  • Belgede sahteciliğe karşı şirketi, kurumu ve işletmeyi koruma niteliğine sahiptir.
  • Sahte imza ve sahte evrak dolandırıcılığına karşı işletmenin yasal haklarının korunmasını sağlar.
  • İmza sirküsü, belgede imzası bulunan kişiler aleyhine işlenecek potansiyel suçların önlenmesinde ve işlenen suçların ispatında önemli rol oynar. Belgedeki imza örnekleri, resmi güvence altına alınır. Şahısları hedef alan sahte evrak düzenleme girişimlerine karşı imza sirkülerindeki imzalar, esas kabul edilir.
  • Belge, kuruluşu temsil edecek kişilere yetki verir. İmza sirküsü, söz konusu kişilerin imzalarını ve bilgilerini içerir. Kuruluşun sağlıklı şekilde yönetilmesi için gereklidir. 
  • Noter onaylı bir belge olduğundan, yürütülen resmi işlemlerin ve ticari faaliyetlerin yasalar tarafından güvence altına alınmasını sağlar.

İmza Sirkülerinin Faydaları Nelerdir?

İmza Sirküleri Nereden Alınır?

Değerli resmi evrak statüsündeki belge olan imza sirküsü nedir ve nereden alınır? Belge, noter onaylı olmalıdır. İmza sirküleri almak isteyen kişiler ve kurumlar notere müracaat etmelidir.

İmza sirkülerini noterden almak için belirli bir ücret ödemek ve bir dizi belge teslim etmek gerekir. Kısa sürede hazırlanan belgeyi almak için aşağıdaki belgeleri teslim etmelisiniz.

1. Adı geçecek kurumun güncel vergi levhası
2. İmza sirküsünde adı geçecek kurumun kayıtlı olduğu yerin ticari sicil gazetesi (Dernek ve Vakıflar için kuruluş belgeleri)
3. Kişilerin nüfus cüzdanının aslı
4. İmza sirkülerinde adı geçecek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi
5.  Derecelendirme söz konusuysa temsil için yetkili kişilerin hangi derecede imza yetkisine sahip olduğunu gösterir liste

Derecelendirme gibi katmanlı bir yapı söz konusuysa imza sirküleri oluşturmadan ve yetki devri yapmadan kurumların avukatlarından, mali danışmanlarından ve mali müşavirlerinden danışmanlık alması önerilir. İmza sirküleri, deneyimli profesyoneller tarafından incelenmesi gereken değerli bir evraktır. Danışmanların yardımıyla düzenlenen imza sirküleri, noter huzurunda hazırlanarak resmiyete kavuşturulmalıdır.

İmza sirküleri ibraz etmek zorunlu mu diye merak eden okurlarımız, mali müşavir ve mali denetçi İbrahim Örgü’nün konu hakkındaki görüşlerini aşağıdaki videoda izleyebilir.

İmza Beyannamesi Nedir?

Beyanname, sirküleri tanımından daha farklı bir anlam taşır. İmza sirküsü nedir diye sorduğumuzda karşımıza imza beyannamesi diye bir belge türü çıkar. 

İmza beyannamesi, bir bireyin şahsi imzasına resmiyet kazandırmak istemesiyle notere başvurmasıyla düzenlenir. Beyannamede, kişinin nüfus bilgileriyle imza örnekleri yer alır. Noter tarafından düzenlenen belge, resmi bir belgedir ve değerli evrak statüsündedir. 

İmza beyannamesi, bireysel olarak alınır. İmzalanan belgeyi ve imza sahibini koruyan önemli bir dokümandır. Belgede sahtecilik ve sahte imza gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı büyük önem arz eder. Beyanname, birlikte iş yapılan kişiye güven verir ve işe resmiyet kazandırır. 

İmza Beyannamesi ile İmza Sirküleri Arasındaki Fark Nedir?

Beyanname ve imza sirküsü benzer amaçlara sahiptir.

İmza sirküsü nedir? Kurum ve şirketlerin adına işlem yapacak kişilerin tespiti ve tayinini sağlayan belgedir. Noterden alınır ve bir dizi belge teslim etmek gerekir. Tüzel kişilere verilir.
İmza beyannamesi nedir? Kişisel başvuruyla alınır. Yasal kimlik belgesiyle notere başvurmak yeterlidir. Belge, şahıslara verilir.

İmza sirküleri, şirket ve kuruluş adına tüzel kişilere imza yetkisi verir. Sahteciliğe karşı koruyucu etkisi vardır.

İmza beyannamesi ise şahsi bir belgedir. Kişilere verilen beyanname tek başına kullanılamaz. İmza beyannamesi ile kişinin kimlik belgesinin birlikte bulunması ve işlemler esnasında ibraz edilmesi gerekir. Şahıslar için sadece imza beyannamesi ile faaliyet yürütmek mümkün değildir. 

İmza Sirküleri Kaybolduğunda Yapılması Gerekenler Nedir?

İmza sirküsü nedir dediğimizde değerli bir belge olduğunu ve ticari faaliyet yetkisi verdiğini görürüz. Kaybolmaması için dikkatli olmalısınız. Belgeler güvenli bir ortamda saklanmalıdır. 

Tüzel kişiler için imza atabileceklerin kimlik bilgileri, yetki alanları ve imza örneklerini içeren imza sirküleri kaybolduğunda yetkili mercilere bilgi verilmelidir.

Sirküleri Kaybolursa Ne Yapmak Gerekir?

Değerli resmi belge statüsündeki imza sirküleri kaybolursa mutlaka notere gidilerek yeniden hazırlanmalıdır. İmza sirküleri kaybolduğu durumda yeniden düzenleneceği için ilgili yıla ve işlem ücretine göre fiyat değişikliği söz konusu olur. Notere giderek tekre-ar talepte bulunabilirsiniz.

İmza Sirküleri Geçerlilik Süresi

İmza sirkülerinin geçerlilik süresi merak konusudur. Geçerlilik süresi, kişi ve şirketin görevde bulunma süresine bağlıdır. Süre, en fazla 3 yıldır. 

İmza sirküleri geçerlilik süresi; şirketin durumuna, imza atmaya yetkili kişilerin görev süresine ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerindeki değişikliklere göre farklılık gösterir.

İmza sirkülerinde imzası bulunan kişinin yetkisinin ortadan kalkmasıyla imza sirkülerinin geçerlilik süresi dolar. Yetkisi sonlandırılan kişinin kurumdan ayrılması ve yetkisinin alınması, yeni bir imza sirküleri tertip edilmesini sağlar. İmza sirkülerinin güncel olması yasal zorunluluktur. Tüzel kişiler imza sirkülerinin güncelliğini temin etmekle yükümlüdür.

İmza sirküleri düzenlenirken geçerlilik süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirtilmeyen durumlarda imza sirkülerinin geçerlilik süresi en fazla 3 yıldır. 3 yıl içinde değişiklik söz konusu olduğunda geçerliliğini kaybeder ve yeniden düzenlenmesi gerekir.

İmza Sirküleri E-Devletten Alınır Mı?

Günümüzde resmi pek çok evrak, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, e-devletten alınır. 

İmza sirküleri, kurumun temsilcisinin resmi bir belgeye imza atma yetkisi olduğuna dair kuruma ait imza örneklerini barındırır. Değerli belgeyi noter düzenler. 

imza sirküleri nedir

Noterin düzenlediği belge, e-devlet sisteminden temin edilemez. İmza yetkisini tanımlayan belge, güvenliği sağlamak için noter huzurunda düzenlenir.

İmza sirküleri almak isteyen şirket, talep edilen belgelerle birlikte notere başvurur. Kuruluşu temsil etme yetkisi verilen kişilerin ıslak imza atmasını gerekir. İmza sirküleri düzenleme süreci, noter huzurunda yapılır. 

İmza Sirküleri Örneği 

Bir kurumun resmi makamlarda ve ticari sözleşmelerde temsili için yetkili kişilerin bilgilerini, imza örneklerini ve yetki alanlarını içeren imza sirküleri, önemli belge niteliğindedir.

İmza sirküsü nedir sorusunun aklınızda şekillenmesi için bir imza sirküleri örneği tasvir edelim.

İmza sirküleri örneği:

  • İmza sirküleri talep eden kurumun ticari unvanı, açık adresi ve ticaret sicil numarası olmalıdır. Belgede sırayla yönetim kurulu ve hak sahipleri tarafından kuruluşu temsil eden kişilerin isimleri, unvanları, nüfus kayıt bilgileri, yetki sınıfları ve ıslak imzaları yer alır.
  • İmza sirkülerinde derecelendirme yönteminin varlığına da rastlanır. Katmanlı derecelendirmede, 1.derecede şirketi temsil eden kişilerin ve 2. derecede şirketi temsil eden yetkili kişilerin ıslak imzalarının ve kimlik bilgilerinin detayları bulunur.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve resmi devlet kurumlarının imza sirkülerini inceleyebilirsiniz. Çalıştığı kurumdan vize sebebiyle belge toplarken imza sirkülerine göz atabilirsiniz.

2024 İmza Sirküleri Noter Ücreti Nedir?

İmza sirküleri noter ücreti; belge türü, belgenin sayfası, noterin yer aldığı bölge ve ek hizmetlere göre değişir. Noter ücreti, bölgeden bölgeye ve belgeden belgeye farklıdır. 

Noter ücreti, belge düzenlenmeden notere ödenir. Ödemeyi, nakit ve banka kartıyla yapabilirsiniz. Noter, ödemenin alınmasını takiben bir makbuz düzenler. Belge sahibine noter onaylı imza sirküleri teslim edilir. 

Her yıl düzenli olarak güncellenen ve değişen fiyatlar doğrultusunda 2024 imza sirküleri noter ücreti 147 Türk Lirası’dır. Normal şartlarda 98 Türk Lirası tutarındaki imza sirküleri iki nüsha olarak hazırlanır. İkinci nüsha ücreti 49 Türk Lirası’na düşer. Toplamda iki kopya hâlinde noter onaylı imza sirküleri bedeli 147 Türk Lirası’na ulaşır. 

Resmi evrak statüsündeki imza sirküleri, tüzel kişilere verilir. Bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde imza örneği, sahipleriyle birlikte ilgili kurumu ve kurumun faaliyetlerini güvence altına alır.

Kaynaklar

https://sozluk.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı

Hg.org

Sonuç

İmza sirküsü, tüzel işletmelerin resmi belgelere imza atma yetkisini gösteren değerli bir belgedir. Belge, sahte imza kullanımını ve belgede sahteciliği önlemeyi amaçlar. Noter onayı gerektirir. İmza sirküleri, kurumun temsilcilerinin adlarını, unvanlarını, yetkilerini ve imza örneklerini içerir. Yalnızca bu kişilere imza atma yetkisi tanır. İmza sirküleri kaybolduğunda notere başvurarak yeniden düzenlenmelidir. Belgenin geçerlilik süresi en fazla 3 yıldır. Belge, işletmelerin ve tüzel kişilerin yasal haklarını korur. İmza sirkülerini noter düzenler. Belge e-devlet üzerinden alınamaz.

Sık Sorulan Sorular

İmza sirküleri neden istenir?

İmza sirkülerini kimler alır?

İmza sirküsü nedir örneği?

İmza sirküsü e-devletten nasıl alınır?

İmza sirküsü birinin eline geçerse ne olur?

İmza sirküsü ücreti ne kadar?